Privacy Policy

ΣΥΝΟΨΗ

Για εμάς στην M&S, η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και η διαφύλαξη της ιδιωτικής σας ζωής και των δικαιωμάτων σας είναι προτεραιότητά μας. Η διαχείριση των δεδομένων σας τηρώντας όλες της αρχές νόμιμης επεξεργασίας είναι για εμάς δέσμευση.  Επίσης, στη M&S επιθυμούμε να δρούμε με απόλυτη διαφάνεια, για το λόγο αυτό στόχος της παρούσας Πολιτικής είναι να σας ενημερώσουμε για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς καθώς και την χρήση των δεδομένων σας από την Εταιρεία μας.

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που λαμβάνουν χώρα είτε διαδικτυακά είτε με την επίσκεψή σας στις εγκαταστάσεις μας και αποσκοπεί να σας παρέχει χρήσιμες πληροφορίες όπως:

– τη χρήση των δεδομένων σας,

– τα προσωπικά δεδομένα  που συλλέγουμε,

– τρόποι προστασίας των δεδομένων σας, και

– τα δικαιώματα σας.

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Η M&S ενδέχεται να συλλέξει τις ακόλουθες πληροφορίες για εσάς:

Α. Εάν είσαστε πελάτες μας ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες όπως:

– το όνομα και επώνυμο, την ηλικία/ ημερομηνία γέννησης και το φύλο,

– τα στοιχεία επικοινωνίας σας: ταχυδρομική διεύθυνση (διεύθυνση τιμολόγησης και παραλαβής), αριθμός τηλεφώνου σταθερού και κινητού και στοιχεία ηλεκτρονικής διεύθυνσης,

– τα στοιχεία των αγορών σας,

– την ηλεκτρονική σας περιήγηση στις ιστοσελίδες μας,

– τα στοιχεία της κάρτας σας, εάν κάνετε μια πληρωμή μέσω αυτής,

– τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη λήψη επικοινωνίας και προωθητικών ενεργειών,

– τα ενδιαφέροντά σας, τις προτιμήσεις, τα σχόλιά σας και τις απαντήσεις σας σε έρευνες,

– την τοποθεσία σας,

– την αλληλογραφία και εν γένει επικοινωνία σας μαζί μας, και

– άλλες δημοσίως προσβάσιμες πληροφορίες για εσάς, συμπεριλαμβανομένων όλων όσων μοιράζεστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (όπως το Twitter ή/και δημοσιές σελίδες στο Facebook).

Εάν είσαστε πελάτες του e- shop μας, διαθέσιμό μέσω της ιστοσελίδας https://www.m-s.gr, τα δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς είναι:

– προκαθορισμένα δεδομένα κατά την εγγραφή σας ως μέλους, καθώς και σε άλλα πεδία της ιστοσελίδας μας (όπως λ.χ. «Ο Λογαριασμός μου», «Επικοινωνήστε μαζί μας»,) όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), όνομα μέλους, κωδικό μέλους. Από τα δεδομένα αυτά όσα είναι προαιρετικά δηλώνονται από εσάς κατόπιν αποκλειστικής επιλογής σας κατά την ελεύθερη βούλησή σας.

– την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σας σε περίπτωση που εγγραφείτε στη λίστα προκειμένου να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία/newsletters από την εταιρεία μας (χωρίς ταυτόχρονα να εγγραφείτε και ως μέλος μας).

– Επίσης δηλώνετε και τα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι συναφή και πρόσφορα για την εκτέλεση της συγκεκριμένης κάθε φορά αγοραπωλησίας σας όπως την πλήρη διεύθυνση παράδοσης, την πλήρη διεύθυνση τιμολόγησης, τα στοιχεία που αφορούν στην καταβολή της πληρωμής.

– τέλος δεδομένα επικοινωνιών όπως λ.χ. διεύθυνση IP τα οποία είναι τεχνικώς απαραίτητα για την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας ή/και για την διενέργεια αγορών, τα οποία διατηρούνται για όσο χρόνο προβλέπει ο νόμος για επιχειρήσεις όπως η δική μας. (Νόμος 2742/1997, Νόμος 3471/2006, όπως ισχύουν και οι σχετικές με αυτούς διατάξεις.)

– Ειδικά για τις πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας:

Δεν τηρούμε σε καμία περίπτωση αρχείο με τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Ιστοσελίδα μας δεν αποθηκεύει οποιαδήποτε στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας πληκτρολογείτε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, ούτε ηχογραφούνται σε περίπτωση τηλεφωνικής παραγγελίας (βλέπε Όροι και Προϋποθέσεις). Πριν την έγκριση οποιασδήποτε συναλλαγής, συνδέεστε απευθείας με υπερσύνδεσμο με άλλη ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί μια διαδικτυακή τεχνολογία εκκαθάρισης πιστωτικών καρτών υπό την ευθύνη της Τράπεζας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Αυτό σημαίνει ότι η Ιστοσελίδα μας δεν χρησιμοποιεί, για κανένα λόγο, οποιαδήποτε στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας έχετε πληκτρολογήσει, καθώς αυτά δεν είναι ορατά σε αυτή.

Επισημαίνεται ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων, πληροφοριών, κ.λπ. που λαμβάνουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Κατά συνέπεια, ΔΕΝ πρέπει να μας στέλνετε πληροφορίες και στοιχεία πληρωμής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

 

Β. Εάν είσαστε εργαζόμενοι μας ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες όπως:

– στοιχεία ταυτότητας και αντίγραφο ταυτότητας,

– το όνομα και επώνυμο σας,

– το όνομα και επώνυμο μητρός και πατρός σας και στοιχεία των πλησιέστερων συγγενών

– τα στοιχεία επικοινωνίας σας: ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

– φορολογικά στοιχεία ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ,

– Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ)

– πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

– τα στοιχεία της κάρτας σας, εάν κάνετε μια πληρωμή μέσω αυτής,

– δίπλωμα οδήγησης (εάν απαιτείται από τη θέση εργασίας),

– κάρτα ανεργίας (εάν υπάρχει),

– στοιχεία αξιολόγησης σας και απόδοσης στην εργασίας σας,

–  πιστοποιητικό ολοκλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων

Γ. Εάν είσαστε υποψήφιοι εργαζόμενοι μας ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες όπως:

– στοιχεία που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σας,

– συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες,

– στοιχεία αξιολόγησης σας κατά τη διαδικασία της συνέντευξης.

Η M&S δεν απευθύνεται απευθείας σε παιδιά και σε καμία περίπτωση δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας δεδομένα παιδιών.  Εξαίρεση αποτελούν τα στοιχεία τέκνων των εργαζομένων μας τα οποία μας προσκομίζουν οι ίδιοι για λόγους που άπτονται των παροχών κοινωνικής ασφάλισης.

Οι ανωτέρω κατάλογοι είναι ενδεικτικοί και όχι περιοριστικοί, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να συλλέγουμε περαιτέρω δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής. Ορισμένα από τα ανωτέρω δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς (λ.χ. εάν αποστείλετε ηλεκτρονικά κάποιο αίτημά σας, το βιογραφικό σας κ.ο.κ), ενώ άλλα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να συλλέγονται εμμέσως (λ.χ. οι καταναλωτικές σας προτιμήσεις, η αξιολόγηση σας). Επίσης, μπορεί να συλλέγουμε προσωπικά σας δεδομένα από τρίτους οι οποίοι έχουν τη συγκατάθεσή σας να διαβιβάσουν τα στοιχεία σας σε εμάς (λ.χ. Εταιρείες ευρέσεως προσωπικού), ή από δημοσίως προσβάσιμες πηγές.

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γενικές πληροφορίες

Η M&S συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όταν είναι αναγκαίο για:

– την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας (όπως εκτίθενται παρακάτω),

– σκοπούς συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα όπως αυτά απορρέουν από συμβάσεις (λ.χ. συμβάσεις με καταναλωτές, εργαζόμενους, προμηθευτές κ.ο.κ.),

– την συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις της M&S,

– Τέλος, εφόσον μας έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας. Ειδικότερα, όταν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης μέσω email ή μηνύματος SMS, έχουμε λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

Σε περίπτωση που η επεξεργασία στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.  Εάν η μόνη νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η προηγούμενη συγκατάθεσή σας και αποσύρετε αυτή, η επεξεργασία θα σταματήσει εφεξής ενώ δεν θίγεται η νομιμότητά της για τον χρόνο μέχρι την απόσυρση της συγκατάθεσή σας.

Το έννομο συμφέρον μας

Η M&S σε αρκετές περιπτώσεις, στηρίζει την επεξεργασία των δεδομένων των φυσικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται στο έννομο συμφέρον της, ενδεικτικά παραδείγματα είναι τα ακόλουθα:

– πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών στους πελάτες μας,

– προστασία προσώπων (εργαζομένων, πελατών, επισκεπτών κ.ο.κ) και αγαθών,

– προώθηση, εμπορία και διαφήμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας,

– αποστολή προωθητικών ενεργειών προσαρμοσμένων και προσωποποιημένων στις ανάγκες των πελατών μας (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του προγράμματος loyalty – M&S Bonus Card),

– κατανόηση της συμπεριφοράς, των δραστηριοτήτων, των προτιμήσεων και των αναγκών των πελατών μας,

– βελτίωση των υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών,

– συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις μας,

– πρόληψη, διερεύνηση και ανίχνευση εγκλημάτων, (λ.χ. απάτης, διαφθοράς κ.ο.κ)

– χειρισμός πελατολογίου, αιτημάτων, παραπόνων και επίλυση διαφορών,

– διαχείριση των ασφαλιστικών απαιτήσεων από πελάτες, εργαζόμενους, προμηθευτές κ.ο.κ

– προστασία εργαζομένων και πελατών της M&S, με τη λήψη κατάλληλων νομικών μέτρων έναντι σε τρίτους που έχουν διαπράξει εγκληματικές ενέργειες ή παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους έναντι της M&S,

– αποτελεσματική διαχείριση των νομικών και κανονιστικών διεκδικήσεων  που λαμβάνονται κατά της M&S; και

– την εκπλήρωση των καθηκόντων μας προς τους πελάτες, τους εργαζομένους, τους μετόχους και άλλους ενδιαφερόμενους.

 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η M&S (και σε ορισμένες περιπτώσεις αξιόπιστοι συνεργάτες μας που ενεργούν για λογαριασμό μας) χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

Εάν είσαστε πελάτες μας χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για:

 • να σας παρέχουμε υπηρεσίες και αγαθά,
 • να σας προσφέρουμε προσωποποιημένη πληροφόρηση κατά τη χρήση του ιστοτόπου μας,
 • να επαληθεύσουμε τα στοιχεία ταυτότητάς σας,
 • για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της απάτης,
 • να επικοινωνούμε μαζί σας με ηλεκτρονικά μέσα και να σας ενημερώνουμε για προωθητικές ενέργειες, προσφορές καθώς και για προϊόντα και υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι σας ενδιαφέρουν (στη περίπτωση αυτή, έχουμε λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας).
 • προκειμένου να προβαίνουμε σε έρευνες αγοράς – για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών σας,
 • να μπορέσουμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα την εξυπηρέτησή σας, και
 • (εάν έχουμε σχετικό δικαίωμα ή υποχρέωση από το νόμο) να χρησιμοποιήσουμε ή να αποκαλύψουμε τα στοιχεία σας (για παράδειγμα ενδεχόμενη νόμιμη έρευνα δημόσιας αρχής ή σε δικαστική διαμάχη).

Εάν είσαστε εργαζόμενοι μας χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για:

 • να διαχειριστούμε την εργασιακή σχέση,
 • να ανταπεξέλθουμε σε νόμιμες υποχρεώσεις μας, (λ.χ. μισθοδοσία)
 • να σας προσφέρουμε ορισμένες επιπρόσθετες παροχές (λ.χ. εταιρικά αυτοκίνητα, τηλεφωνά, ιδιωτική ασφάλιση)
 • να αξιολογήσουμε τις ικανότητες σας και την αποδοτικότητά σας,
 • να σας παρέχουμε εκπαίδευση σχετική με τη θέση εργασίας σας,
 • να διαχειριστούμε τα αιτήματα και παράπονα σας,
 • να σας επιβραβεύσουμε για την αποδοτικότητα ή τις πράξεις σας, και
 • (εάν έχουμε σχετικό δικαίωμα ή υποχρέωση από το νόμο) να χρησιμοποιήσουμε ή να αποκαλύψουμε τα στοιχεία σας (για παράδειγμα ενδεχόμενη νόμιμη έρευνα δημόσιας αρχής ή σε δικαστική διαμάχη).

Εάν είσαστε υποψήφιοι εργαζόμενοι μας χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για:

 • να αξιολογήσουμε την υποψηφιότητα σας για ορισμένη θέση εργασίας είτε στα κεντρικά μας γραφεία, είτε στα καταστήματά μας,
 • να λάβουμε συστάσεις από προηγούμενους εργοδότες σας, (στην περίπτωση αυτή θα σας έχουμε ενημερώσει εκ των προτέρων, μέσω της αγγελίας, για τη σχετική επεξεργασία).

Εάν είσαστε συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για:

 • να διαχειριστούμε την συμβατική μας σχέση.
 • να ανταπεξέλθουμε σε νόμιμες υποχρεώσεις μας (λ.χ. φορολογική νομοθεσία)

 M&S Bonus Card και άλλοι σκοποί Marketing

Επικοινωνία για Προωθητικές Ενέργειες

Η M&S χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για σκοπούς ηλεκτρονικής προώθησης των προϊόντων της (έχοντας προηγουμένως διασφαλίσει τη συγκατάθεσή σας) και ενδέχεται να επικοινωνεί μαζί σας ηλεκτρονικά για να σας ενημερώνει σχετικά με τις προσφορές της.

Η M&S σκοπεύει να σας ενημερώνει για εξατομικευμένα για προϊόντα και υπηρεσίες που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ζητήσετε την εξαίρεσή σας από τη λήψη προωθητικών ενεργειών, συγκεκριμένα μπορείτε:

 1. Για τα email – να κάνετε χρήση της επιλογής διακοπής επικοινωνίας “unsubscribe” ακολουθώντας τον σχετικό σύνδεσμο στο email,
 2. Να επικοινωνήσετε με έγγραφη επιστολή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται στη σχετική ενότητα της παρούσας πολιτικής.
 3. Να καταθέσετε έγγραφο αίτημα σας που μπορεί να υποβληθεί μέσω του σχετικού εντύπου μας, το οποίο είναι διαθέσιμο σε οποιοδήποτε κατάστημα.
 4. Με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους όρους χρήσεως του προγράμματος M&S Bonus Card στην ηλεκτρονική διεύθυνση bonuscard.marksandspencer.gr

M&S Bonus Card

Εάν είσαστε μέλος της M&S Bonus Card, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες και δεδομένα απευθείας από εσάς, να καταγράψουμε τις καταναλωτικές σας συνήθειες όταν επισκέπτεστε τα καταστήματα μας, καθώς και να ελέγξουμε την ανταπόκρισή σας στις προωθητικές μας επικοινωνίες. Τα αποτελέσματα της ανωτέρω ανάλυσης σε συνδυασμό με τα δημογραφικά σας δεδομένα, μας δίνουν τη δυνατότητα να διασφαλίσουμε ότι επικοινωνούμε μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για προϊόντα και προσφορές που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν. Για να επιτύχουμε την ως άνω προσωποποιημένη ενημέρωση σας, χρησιμοποιούμε ειδικό λογισμικό και τεχνολογία (αυτοματοποιημένη επεξεργασία)

Online Διαφήμιση

Εάν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να λάβετε προσωποποιημένες διαφημίσεις όταν θα επισκέπτεστε άλλες ιστοσελίδες. Κάθε σχετική διαφήμιση που θα δείτε, συνδέεται με προϊόντα τα οποία είδατε κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής σας. Για να λαμβάνετε τέτοιου είδους διαφημίσεις γίνεται χρήση «cookies» (σε συνεργασία με κορυφαίους παρόχους της αγοράς) που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας ή σε άλλες συσκευές (δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies στην Πολιτική Cookies, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.marksandspencer.gr ). Μπορείτε να καταργήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies ανά πάσα στιγμή – δείτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

Χρήση δεδομένων από εξωτερικούς συνεργάτες

Προμηθευτές – Πάροχοι Υπηρεσιών

Προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, ορισμένες φορές απαιτείται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε εξωτερικούς μας συνεργάτες (λ.χ. εταιρείες διαφήμισης, παροχής πληροφοριακών συστημάτων, μισθοδοσία, κ.ο.κ.).

Όταν απαιτείται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών η M&S διασφαλίζει ότι οι εν λόγω τρίτοι εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας και μέτρα ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων.  Επίσης, φροντίζουμε πάντοτε να δεσμεύουμε συμβατικά τους τρίτους παρόχους σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια αυτών, ενώ σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται ότι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για να σας παρέχουν σχετικές με την M&S υπηρεσίες και για κανένα άλλο σκοπό.

Άλλα τρίτα μέρη

Η  M&S  δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσει ή να νοικιάσει τα δεδομένα σας σε άλλους οργανισμούς για κανένα σκοπό περιλαμβανομένων και των προωθητικών ενεργειών. H M&S δεσμεύεται ότι εκτός από τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη, ως εξής:

– σε τρίτα πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον αυτό είναι απαραίτητά για την πληρωμή μέσω καρτών,

– σε δημόσιες αρχές, δικαστήρια και ασφαλιστικές εταιρείες, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο,

– για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις,

– για να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας (λ.χ. σε δικαστικές υποθέσεις),

– για την πρόληψη, εντοπισμό και τη διερεύνηση εγκλημάτων,

– για την προστασία των εργαζομένων και των πελατών μας.

Διεθνείς Διαβιβάσεις

Ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να απαιτηθεί η διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ και εκτός ΕΟΧ), προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις υπηρεσίες που προσφέρουμε ή στις υποχρεώσεις μας. Ειδικότερα, αυτό μπορεί να συμβεί σε περιπτώσεις όπου ο τρίτος πάροχος μιας υπηρεσίας είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα ή εάν εσείς βρίσκεστε σε τρίτη χώρα. Τέτοιου είδους διαβιβάσεις υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Εάν πρέπει να λάβει χώρα μια σχετική διαβίβαση σε τρίτη χώρα, θα φροντίσουμε να διασφαλίσουμε ότι η διαβίβαση θα είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία προσωπικών δεδομένων και ότι τα δεδομένα θα είναι σε κάθε περίπτωση ασφαλή. Η πρακτική που ακολουθούμε συνήθως εάν απαιτηθεί να λάβει χώρα μια τέτοια διαβίβαση, είναι η χρήση τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων που εκδίδονται από την Επιτροπή και διασφαλίζουν την ύπαρξη κατάλληλων εγγυήσεων.

 Χρόνος τήρησης δεδομένων

Δεν πρόκειται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για περισσότερο χρόνο από όσο είναι αναγκαίο για τους σκοπούς επεξεργασίας που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Ανάλογα με το είδος των δεδομένων ισχύουν και διαφορετικοί χρόνοι τήρησης αυτών.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Για να αποτρέψουμε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να διατηρήσουμε την ακρίβεια των δεδομένων και να διασφαλίσουμε την κατάλληλη χρήση των προσωπικών δεδομένων των Υποκειμένων, η M&S λαμβάνει εύλογα μέτρα για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, τονίζεται ότι καμία μέθοδος διαβίβασης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Λαμβάνονται, ωστόσο, όλα τα αναγκαία μέτρα ψηφιακής ασφάλειας δεδομένων (antivirus, firewall).

Για τα φυσικά αρχεία που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, φροντίζουμε να λαμβάνουμε κατάλληλα μέτρα για την ασφάλειά τους τόσο από πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση (λ.χ. κλείδωμα, διαβίβαση σε σφραγισμένο φάκελο, διαβάθμιση εμπιστευτικότητας), όσο και από φθορά ή καταστροφή (λ.χ. σύστημα πυροπροστασίας, φύλαξη σε ερμάρια μη προσβάσιμα σε τυχόν πλημμύρα).

ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Η M&S δεν πρόκειται να σας ζητήσει ποτέ στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών ή πιστωτικών καρτών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν λάβετε τέτοιο μήνυμα που ισχυρίζεται ότι προέρχεται από την M&S και σας ζητάει τέτοιου είδους δεδομένα, παρακαλούμε αγνοήστε το και μη απαντήσετε.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

– το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας που τελούν υπό επεξεργασία από την εταιρεία («δικαίωμα πρόσβασης»),

– το δικαίωμα (σε ορισμένες περιπτώσεις) να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων σας από τα αρχεία της εταιρείας, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απολύτως απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί (λ.χ. νομική υποχρέωση τήρησης τους) («δικαίωμα διαγραφής» ή «δικαίωμα στη λήθη»),

– το δικαίωμα ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που σας αφορούν ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που τηρούμε για εσάς («δικαίωμα διόρθωσης»),

– το δικαίωμα σας να εξαιρεθείτε από οποιαδήποτε επικοινωνία εμπορικής προώθησης και να αντιταχθείτε  στην επεξεργασία δεδομένων ιδίως όταν επεξεργασία στηρίζεται στο έννομο συμφέρον («δικαίωμα εναντίωσης»),

– το δικαίωμα (σε ορισμένες περιπτώσεις) να αιτηθείτε τον περιορισμό επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο συνεπάγεται ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε και διατηρήσουμε τα δεδομένα σας μόνο προς όφελος σας αλλά όχι να τα επεξεργασθούμε για άλλους σκοπούς («δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας»), και

– το δικαίωμα (σε ορισμένες περιπτώσεις) να λάβετε ορισμένα από τα δεδομένα που έχετε ο ίδιος παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο /η να παράσχουμε ένα αντίγραφο των δεδομένων αυτών στο ως άνω μορφότυπο σε κάποιον άλλο οργανισμό («δικαίωμα φορητότητας»).

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιώματα, παρακαλούμε πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που είναι διαθέσιμα παρακάτω, στην ενότητα Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ).

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΥΠΔ)

H M&S έχει διορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων (πελάτες, εργαζόμενοι, υποψήφιοι εργαζόμενοι, συνεργάτες κ.ο.κ) και την συμμόρφωση της Εταιρείας με την νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από την M&S, η εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας, παρακαλούμε πολύ να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας και την ομάδα του στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

– e-mail: [email protected]

-εγγράφως: υπόψιν του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, κυρίου Αναστασόπουλου Κωνσταντίνου, «MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος Τ.Κ. 174 56

Εάν θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας: www.dpa.gr, Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 1-3,, 115 23, Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, E-mail: [email protected]

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τελευταία Τροποποίηση: Μάιος 2019